Skip to content
+47 4137 4130 info@yourbrandvision.com

Jeg har i flere år samarbeidet med Hanne
gjennom et av hennes design-abonnement
.

Vertskapet Norge og Vaertskabet Danmark er virksomheter med en stor mengde ulikt materiell, både til forelesninger, undervisning og markedsføring. Tiden i abonnementet har derfor blitt brukt til oppgaver som har vært svært varierte.

Hanne har for meg vært som en intern kollega, en del av Vertskapet Norge.
Opplevelsen har vært at vi har hatt intern branding- og kommunikasjons ekspertise og en snakke-partner.

Hanne har hjulpet meg å fornye Vertskapets visuelle profil.

Denne har i sin tur og orden blitt implementer på:

  • Undervisningsmateriell i form av en samling “Arbeidsark” som tilsammen utgjør et kompendium for mine kurs.
  • En “Master-Mal” for min Powerpoint-presentasjon, som jeg bruker ulike deler av under ulike kurs og forelesninger, tilsammen nesten 100 slider.
  • Vertskapets Filosofi-hefte, vår verdi-grunn.
  • En bildekortstokk med 52 utvalgte bilder til bruk i assosiasjons-øvelser
  • Markedsmateriell i form av mal for brev, produktark, brosjyre, bilder til Facebook-side og mal for nyhetsbrev m.m
  • Illustrasjoner og grafikk spesielt utarbeidet i Vertskapets profil, til bruk både i undervisnings_ og markedsmateriell.

I løpet av 2017 har vi også laget nye nettsider for Vertskapet Norge og Værtskabet Danmark, der Hanne ut over rene design-oppgaver også har bidratt i arbeidet med struktur og tekster.

Hanne samarbeidet nært med leverandørene av Vertskapets interaktive kurs “Mere Vert” for å sikre at den grafiske profilen ble ivaretatt også i det kurset. Det var betryggende for meg å overlate den teknisk-faglige dialogen om dette kurset til Hanne.

Det er en stor fordel å ha en “virtuell grafisk designer” på laget som ikke bare kjenner virksomhetens visuelle profil og ivaretar denne med stor faglig tyngde over et meget stort antall visuelle touchpoints, men som også kjenner virksomhetens verdier, visjoner og målsetninger så godt som Hanne gjør.

Å ha et design-abonnement hos Hanne er derfor noe jeg kan anbefale på det varmeste. Dere kommer til å få stor glede av deres virtuelle kollega.

5 vertskapstips
Märit Torkelson

Märit Torkelson driver Vertskapet Norge og Vaertskabet Danmark.

Vertskapets 3 scener
Vertskapets Filosofihefte
Back To Top