Skip to content
+47 4137 4130 info@yourbrandvision.com

Hanne Brøter

Jeg er grafisk designer, varemerkestrateg og interaksjonsdesigner. I flere år jobbet jeg med grafisk design og visuell branding in-house i et norsk medieselskap. Jeg har lang erfaring med å utvikle og vedlikeholde visuell branding, og er overbevist om at en skikkelig visuell framtoning er viktig for å tiltrekke og holde på kunder og klienter.
Man sier at man «ikke skal skue hunden på hårene», men faktum er at det gjør vi uansett, og intuitivt tenker vi at det som SER mindre bra ut, også er det, og omvendt.
Ser din virksomhet så god ut, som du vet at den er?

Jeg er opprinnelig utdannet innenfor klassisk musikk og har tilbragt mange år av mitt liv med å øve på fløyte. Alt man lærer som musiker, er fullstendig nyttig å ta med seg når man migrerer til grafisk design. Når jeg har kjempet med utfordringer innen mitt «nye» fag, har jeg ofte sendt en takknemlig tanke til min gamle fløyte-professor
Ørnulf Gulbrandsen som lærte meg om balanse, kontrast, harmoni, spenninger, rytmer og motrytmer, alt sammen begreper som uten videre lar seg overføre til grafisk design.

Jeg har funnet et sweet-spot i skjæringspunktet mellom branding og grafisk design som jeg kaller visuell branding. Det aller meste av den markedskommunikasjonen vi omgir oss med vil alltid være av visuell natur, det vil si at DEN SYNES, og som sådan kan den gi oss grunn til å bli tiltrukket – eller frastøtt.

Dette ble sagt om meg da jeg fikk mitt profesjonelle rykte analysert i 2011,
og jeg synes nesten det er enda mer passende nå, enn det var den gang:

With an obvious dedication to brand building, Hanne takes great pride
in delivering results with high quality and gives you the possibility to succeed.

HARDE FAKTA:
• Norges Musikkhøgskole 1976 – 1982
• Skolen for Grafisk Design, Oslo 1997 – 1999
• Strategic Brand Management, IHM Business School, Göteborg 2010/2011
• Basic Reputation Management, Reputation Institute 2012 (web-basert)
• Interaksjons-studiet, IGM OSLO/Høgskolen i Gjøvik 2012 – 2013

Jeg jobbet i Budstikka Media i 1999-2012, som inhouse grafisk designer med ansvar for mediehusets visuelle branding.

Jeg har fortsatt å jobbe med visuell branding i min egen virksomhet og har en stor pasjon for å hjelpe virksomheter med deres utfordringer innenfor grafisk design og visuell branding. Jeg trekker veksler på min lange in-house erfaring som har gitt meg en instinktiv evne til å identifisere meg nært med mine klienter.

Jeg kaller meg selv for en «virtuell in-house designer»,
og er rask med å ta eierskap og ansvar for din merkevare!

Back To Top