Skip to content
+47 4137 4130 info@yourbrandvision.com

Broccoli mellom tenna

Nylig hørte jeg en fornøyelig beskrivelse av hvordan vi ikke er i stand til å se oss selv utenfra. Det er lett å kjøre seg fast i tanker og oppfattelser om “hvordan vi er”. Så presenterer man kanskje tankegodset for noen som er i stand til å se oss fra en annen synsvinkel. Kanskje sier de noe som får oss til å se oss selv i et helt annet lys. Det er som når noen forteller deg at du har broccoli mellom tenna. Du er ikke istand til å se dette selv, men når du får vite det, raser du avgårde til nærmeste speil for å gjøre noe med saken.

Jeg observerer at mange entreprenører (som på norsk kalles “gründere”) befinner seg på “Broccoli mellom tenna”-stadiet alt for lenge når det gjelder hvordan deres virksomheter tar seg ut; på nettsider, i sosiale medier og i øvrig markedsføringsmateriell, altså det vi kaller for “visuelle touch points”.

Hvis du lager alle visuelle touch points selv, eller får dem laget av ulike personer til ulikt bruk, er det fort gjort å bli “hjemmeblind”, noe som betyr at vi ser det vi ønsker å se, ikke det som egentlig er. Da kan det være en god idé å få andre til å se på det du har laget, og stille noen ubehagelige spørsmål. Når jeg blir bedt om å stille disse ubehagelige spørsmålene, handler de om 3 ulike ting:

  1. Korrekt grafisk utforming. Ja, jeg sier korrekt. Det finnes faktisk en del grunnleggende regler i grafisk design som hjelper oss å få et budskap fram så tydelig som mulig. Disse handler om prinsipielle ting som kontrast, innretting, utnyttelse av flaten (luft), repetisjon og retning. Hvis vi er totalt uvitende om disse prinsippene og utformer noe på tvers av dem, fratar vi det verbale budskapet sjansen til å komme så tydelig fram som mulig.
  1. Gjennkjennelse – eller visuell konsistens. Hvis vi samler sammen en del av dine visuelle touch-points som f.eks ditt nettsteds første side (front-page), dine postbiler til sosiale medier, ditt visittkort og din Powerpoint-mal, er det da mulig å se at disse tingene kommer fra samme avsender? Gjenkjennelse er avgjørende viktig for at folk skal huske deg når de trenger din type tjenester. Hvis du dukker opp på ulike arenaer i ulike forkledninger hver gang, har du ikke mulighet til å bli husket. 
  1. Unik personlighet. Det er dessverre ikke nok at den grafiske utformingen er korrekt og de samme virkemidlene blir brukt hver gang. Hvis de valgte virkemidlene (logo, farger, fonter og bilder) ikke er representative for din virksomhets personlighet, m.a.o speiler dens verdier og visjoner, vil budskapet ditt ha problemer med å finne gjenklang hos den ideelle mottageren. Det etterlater et inntrykk av at “noe ikke stemmer”. Hvis du har intensjoner om å fremstå som en seriøs aktør og bruker virkemidler som minner folk om et sirkus (eller motsatt), er det duket for misforståelser.

Å samle sammen en del eksempler fra ditt markedsføringsmateriell, som nettsted, bannere og post-bilder til sosiale medier, Powerpoint-maler, visittkort og andre ting som trykkes på papir og få dem gjennomgått med hensyn til de 3 spørsmålene over, er en nyttig og rimelig måte å starte på, dersom du vurderer å skape en helhetlig profil for din virksomhet. Ta kontakt dersom du ønsker min hjelp til dette.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + four =

Back To Top