Skip to content
+47 4137 4130 info@yourbrandvision.com

Har du en filosofi?

Jeg har hatt gleden av å jobbe med Märit Torkelson i Vertskapet Norge i en lang periode. Faktisk mer enn 10 år når jeg tenker over det. Et samarbeid mellom en virtuell in-house grafisk designer og en virksomhet er gjensidig nyttig for begge parter. Designeren blir veldig godt kjent med virksomheten og oppgavene. Et langvarig samarbeid gjør det mulig for designeren å identifisere seg med virksomhetens verdier og visjoner. På det praktiske planet kjenner man behovet for design av de ulike touchpoints til enhver tid. Virksomheten på sin side kan regne med og stole på denne kunnskapen og slipper å forklare ting gjentatte ganger. Man er kort sagt på samme lag.

Dette sier Märit Torkelson i Vertskapet Norge om vårt samarbeid: Vertskapet Norge er en virksomhet med en stor mengde ulikt materiell, både til forelesninger, undervisning og markedsføring. Det er en stor fordel å ha en “virtuell grafisk designer” på laget som ikke bare kjenner virksomhetens visuelle profil og ivaretar denne med stor faglig tyngde over et meget stort antall visuelle touchpoints, men som også kjenner virksomhetens verdier, visjoner og målsetninger så godt som Hanne gjør.

Denne høsten har vi for andre gang i vår historie designet en ny utgave av “Vertskapsfilosofien”. Dette er et lite hefte som brukes flittig i kursvirksomhet og som nedlastbar fil fra nettet for folk som ønsker å bli kjent med Verskapet og hva det står for. Vi er midt i en fornyelse av Vertskapets grafiske profil og det nye heftet er formgitt i tråd med denne.

Som sagt blir man som virtuell in-house-designer godt kjent med virksomhetens kjerneinnhold. Vertskap betyr “kunsten å ønske velkommen”. Å ønske andre, hverandre og seg selv velkommen. Denne enkle filosofien har et stort nedslagsfelt og kan gjøre livet enklere og mer effektivt på mange arenaer; på arbeidsplasser, i servicenæringer, helsevirksomhet, foreningsvirksomhet og i privatlivet.

Etter 2 runder med formgiving av teksten til Vertskapsfilosofien kan jeg nesten innholdet utenat 😉 Dette lille avsnittet har festet seg spesielt hos meg:

…likevel opplever vi ikke sjelden miljøer og systemer som tilsynelatende er forberedt på det meste, bortsett fra møter med mennesker. Som om møter skulle være noe som finner sted i teorien og ikke i praksis.

Jeg stoppet opp og tenkte spesielt over akkurat dette, fordi jeg plutselig så i hvor stor grad det gjelder for nettsteder. Hvor ofte opplever vi ikke å forsøke å navigere i et nettsted, f.eks en såkalt kundesupport, som ser ut til å være designet mer for å hindre oss i å komme i kontakt med utgiveren, snarere enn enn å gi oss den hjelpen vi trenger? Hvordan man “ønsker andre velkommen” er like aktuelt i den digitale sfæren som over en disk, i et kontorlandskap eller over telefonen. Det er faktisk kjernen i et fag som heter “Interaksjonsdesign”. Jeg har fått anledning til å undervise 3 kurs i dette faget hos IGM denne høsten, og har tatt med med meg Vertskapsfilosofien inn i dette faget. Den er et godt utgangspunkt for brukervennlighet.

Har DU en filosofi, et manifest eller en annen tekst som forklarer  det du driver med, på en grunnleggende måte som er lett for andre å forstå? Ofte blir vi “hjemmeblinde” i vår egen kompetanse, og tror at alt er like selvsagt for andre, som det er for oss selv. Å forsøke å fatte seg i forklarende korthet kan være en nyttig utfordring, ikke minst for deg selv. Og det vil gjøre det lettere for andre å velge akkurat deg.

Dersom du trenger hjelp med den grafiske utformingen av din filosofi i form av et hefte eller e-bok, til trykk eller digital nedlastning, hjelper jeg gjerne med det. Jeg kan designe innhold og cover og bidrar selvsagt med illustrasjoner eller informasjons-grafikk dersom det er behov for det. Bruk knappen under til å booke en gratis samtale.

Ja, takk til visuell formidling!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 2 =

Back To Top