Skip to content
+47 4137 4130 info@yourbrandvision.com

QUOTE POST #2

Quote Posts er tanker og refleksjoner som kommer til meg mens jeg sitter og lager bilder med quotes til sosiale medier. Det er alltid en grunn til at et sitat snakker til meg og jeg bestemte meg for å dele mine fabuleringer med deg. Mange av sitatene er om design, men noen er det i utgangspunktet ikke, selv om de også gjelder for design og designere. Jeg vil gjerne høre hva du synes

Alina Wheeler: Design is intelligence made visible.

Alina Wheeler er ekspert på visuell branding  og er en stor kilde til kunnskap og inspirasjon for alle som jobber med visuell branding og grafiske profiler.

Jeg oppfatter at det hun beskriver i dette sitatet er designs egenskap til å VISE OG FORKLARE sammenhenger, årsaksforhold, intensjoner og framtids-planer på en visuell måte. Gjennom visualisering oppfattes kommunikasjon betydelig raskere og lettere enn om man skulle forklare den med ord. 

Jeg tenker også på hvordan Design  også bokstavelig talt kan VISE veien. Tenk på trafikkskilt, flyplasser eller på din egen smart-telefon og hvor mye vi bruker de visuelle signalene til å navigere i hverdagen, overalt. 

Design betyr egentlig plan.

Å gjøre noe “by design” betyr at man gjør noe med hensikt, at man har en plan for å gjøre det.

En plan blir tydeligere hvis den har en klar struktur.

Struktur BER om å bli visualisert. Struktur er grunnsteinen i grafisk design.

Gjennom den grafiske designen kan man vise fram et “viktighets-hierarki”. 

Man kan vise hva som hører sammen og skille ting fra hverandre på en effektiv måte.

Gode nettsider er flotte eksempler på dette, dårlige nettsider tar ikke designens strukturerende egenskaper i bruk, kun de dekorative og underholdende (for webdesignerne)

VI vet at visuelle inntrykk oppfattes raskere og huskes lenger enn verbale forklaringer.

Det er med andre ord all mulig grunn til å oppsøke en grafisk designer og få hjelp dersom du ønsker at ditt budskap skal SEES, FORSTÅS og HUSKES!

Hva er lettest å oppfatte; tegningen over eller denne teksten:

A circle is a simple closed shape. It is the set of all points in a plane that are at a given distance from a given point, the centre; equivalently it is the curve traced out by a point that moves in a plane so that its distance from a given point is constant.

Alina Wheeler har skrevet boken:

Designing Brand Identity” som er verdt å ta en titt på.

Last ned din kostnadsfrie,
praktiske guide til 
Visuell Branding!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 3 =

Back To Top