Skip to content
+47 4137 4130 info@yourbrandvision.com

Make your point with style

Punktlister er en typografisk uttrykksmåte som er ment å gjøre et argument lettere å lese og forstå, ved å samle det i kompakte korte setninger som innledes med et punkt. Punktets hensikt er “å lede øyet” inn i teksten og være med på å skille de enkelte punktene fra hverandre. Punktlister er fint for oppramsing av klare, korte fakta. 

Du har sikkert også sett bruk av såkalte “ledeord” I avis– og magasintekst, der et (eller 2-3) ord i begynnelsen av et avsnitt er satt i bold og kanske med en annen farge?

De tjener samme hensikt som punkter i en punktliste.

Et virkemiddel som bør brukes i punktlister er å bruke godt med luft mellom punktene. Dette bidrar til at man, selv på lang avstand, meget lett kan skille mellom de enkelte punktene i listen.

Det som hører sammen, settes sammen, og skilles fra et andre ting ved hjelp av luft.

Vår mest brukte tekstbehandler har muligens innstillinger som gjør det mulig å følge disse enkle retningslinjene for punktlister. Imidlertid er de ferdigsatte (default) innstillingene i programmet, som ingen bryr seg om å endre på, –ikke optimale for å lage lettleste lister. På grunn av programmets store utbredelse har disse mindre heldige innstillinger for punktlister blitt en slags “standard” og resultatet er at vi omgir oss med punktlister som kunne vært mye lettere å oppfatte og ikke minst; HUSKE innholdet av.

Se på de to listene nedenfor.

I den første er punktene, som skal lede øyet, alt for små. Det står ganske alene i et hav av luft og leder ikke øyet verken hit eller dit. Derimot dannes det en stor, vertikal, hvit “gate” etter dem, på grunn av den store avstanden mellom punktene og og deres tekster. Denne gaten leder øyet UT av hele listen. Her er linjeavstand og avstand mellom punktene den samme. Vi får med andre ord ikke noe hjelp av avstand til å skille mellom punkter. Når punktene får mer enn 1 linje, er det umulig å se med et raskt blikk, hvor et punkt begynner og hvor det slutter.

I den andre listen er punktene store nok til at de virkelig fanger øyet. Avstanden mellom punkt og tekst er så kort at øyet nærmest hopper videre inn i teksten automatisk, –noe som er meningen.

Når et punkt er avsluttet, brukes det mye luft for å skille det fra det neste. Linjeavstand og avstanden mellom punktene er IKKE identisk.

Den nederste listen er mye lettere å lese og fester seg på netthinnen.

Et par råd til om punktlister:

Hvis du konstant ender opp med å skrive punktlister der alle punktene blir 3 linjer eller mer, er det ikke lenger en punktliste du skriver, men avsnitt. Fatt deg i korthet, eller velg et annet format.

Bruk aldri logoen din, eller deler av logoen til punkter i en punktliste. Logoen er et visuelt virkemiddel som befinner seg på et mye høyere nivå enn et punkt! Hvis du ønsker å “brande” punktene dine, lag punkter i dine profilfarger eller få en designer til å lage punkter til deg som har en helt unik form.

Trenger du hjelp med å formattere lister eller annen tekst. Jeg hjelper deg gjerne!

Last ned din kostnadsfrie,
praktiske guide til 
Visuell Branding!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 10 =

Back To Top